iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich

jest początkiem realizacji naszego marzenia o stworzeniu wirtualnej, wielozmysłowej historii sztuki w postaci edukacyjnej platformy internetowej.

Przedstawianą na niej historię sztuki, czyli dzieje malarstwa, rzeźby i architektury, tworzą dzieła uznawane przez krytyków i historyków sztuki za mistrzowskie wypowiedzi artystów żyjących w różnym czasie i miejscu. To historia opowiedziana dziełami artystów przemawiających do wzroku poprzez faktury, bryły, punkty i kreski, plamy barwne o różnym natężeniu światła i cienia, którą za pomocą słów, dźwięków i dotyku pragniemy uczynić dostępną dla wszystkich.

Zapraszamy na wspólną podróż w głąb świata sztuki wibrującego milionami barw i form.

Zadanie iSztuka - Edukacja Kulturalna dla Wszystkich (7 edycja) o całkowitej wartości 73773 zł - 57 dzieł polskiego dziedzictwa XX wieku do końca lat 50 z audiodeskrypcją i  analizami kontekstualnymi - współfinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna w kwocie 59000 zł, ze środków z budżetu Miasta Białegostoku w kwocie 12781 zł oraz wkładu własnego Fundacji Audiodeskrypcja w kwocie 1992 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
 ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie
 z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Więcej o nas

 

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego