Schemat zigguratu

Fotografia: Schemat zigguratu

Budowniczowie: rozpoczął gubernator Ur-Nammu (ojciec), ukończył król Shulgi (syn)
Ok. 2114 - 2096 r. p.n.e., III dynastia, sztuka sumeryjska, Ur, południowa Mezopotamia, obecnie Irak
Budowla trapezowa z trzech poziomów tarasów na planie prostokąta, o wysokości około 30 m
Ściany tarasów nachylone pod kątem ok. 88 °
Pierwszy, najniżej położony taras: wysokość 21 m, szerokość 46 m, długość 64 m
Środkowy taras: wysokość ok. 6 m, szerokość ok. 26 m, długość ok. 36 m
Trzeci taras: wysokość ok. 3 m, szerokość ok. 11 m, długość ok. 20 m
Rdzeń budowli - z 7 milionów cegieł suszonych z mieszaniny błota, słomy i trzciny o wadze 4,5 kg każda; wysokość cegły 7 cm, szerokość 16 cm, długość 25 cm
Na zewnątrz - cegła wypalana, co szósta warstwa przekładana trzciną; wysokość cegły około 7 cm, szerokość i długość 29 cm, waga 15 kg
Tell el-Mukayyar, Irak

Źródła fotografii:
Wikimedia Commons
- rekonstrukcja
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Ziggurat_of_ur.jpg?u...
- wygląd dzisiejszy
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Ancient_ziggurat_at_...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Ziggarat_of_Ur...

Budowlę tworzą trzy tarasy na planie prostokąta, stopniowo zmniejszające się ku górze, ustawione jeden na drugim.
Lekko pochylone boki tarasów w kształcie trapezów.
Z nich wystają prostokątne, grube przypory.
Rogi budowli wyznaczają cztery strony świata.
Na szczycie sanktuarium boga księżyca Nanna, patrona państwa-miasta Ur.
Frontowa ściana budowli skierowana na północny wschód.
Dolny taras zigguratu wykonany z około 720 tysięcy cegieł.
Na nim od frontu trzy ciągi schodów, rozdzielone przyporami o głębokości 12 m, szerokości 14 m i wysokości 8 m.
Środkowe schody wystają poza taras na około 28 m.
Wzdłuż nich po bokach metrowe murki zabezpieczające.
U szczytu tarasu schody zbiegają się ku jednostopniowej podbudowie na planie kwadratu.
W jej narożach filary przykryte kopułą, tworzą rodzaj bramy.
Za nią, na osi środkowych schodów kolejne, łączące drugi i trzeci taras.
Każdy taras obiega ceglana powierzchnia, opadająca nieznacznie na zewnątrz.  
Na szczycie sanktuarium powtarzające kształt bramy.  

    Zigguraty stanowiły sakralne budowle i centra administracyjne miast starożytnej Mezopotamii. Połączone z kompleksami świątynnymi miały symbolizować szczyty gór, w których zamieszkują poszczególni bogowie. Jednak dokładna geneza i przeznaczenie zigguratów pozostają nadal tajemnicą. Wznoszono od dwóch do siedmiu kondygnacji łączonych schodami lub rampami, które prowadziły do sanktuarium na szczycie. Mury miały system wgłębień, dzięki którym odprowadzano wilgoć. Tarasy zdobiono roślinami i drzewami, górne służyły obserwacjom astronomicznym. Suszoną cegłę rdzenia budowli pokrywano okładziną wodoodpornej cegły wypalanej, często szkliwionej na różne kolory.
Przypuszcza się, że glazura o niebieskiej barwie znaleziona na szczycie Zigguratu z Ur stanowiła dekorację sanktuarium. Prawdopodobnie tylko kapłani mogli odwiedzać świątynię, by dbać o potrzeby boga księżyca Nanny, patrona miasta Ur, tym smym pozostając najbardziej wpływową grupą w ówczesnym społeczeństwie.
Na początku XX w. brytyjski archeolog i badacz starożytnego Bliskiego Wschodu Leonard Wooley rozpoczął wykopaliska zigguratu, a w 1960 i 1970 roku zabytek został częściowo zrekonstruowany przez Departament Starożytności Iraku.

Audiodeskrypcja: Aleksandra Niedzielska-Sarnes, Barbara Szymańska, Barbara Poniatowska
Fundacja Audiodeskrypcja
www.isztuka.edu.pl

Źródła i polecane strony:
Islamic Architecture
http://www.islamic-architecture.info/WA-IQ/WA-IQ-027.htm

Vídeo del Zigurat de Ur
http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/Bach_Arte/diapositivas_pdf/fotos_egi...

Ziggurats - Crystalinks
http://www.crystalinks.com/ziggurat.html

Mesopotamia - The British Museum
http://www.mesopotamia.co.uk/ziggurats/explore/exp_set.html

Starożytny Sumer
http://www.starozytnysumer.pl/podstrony/podstrony_poziom_1/ziggurat_w_ur...

Khan Academy
https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/ancient...

Przejdź do audiodeskrypcji i analizy wybranego dzieła

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego