Muzeum Narodowe, Kraków, Polska

Poczekalnia II - Ukrzesłowienie I

Dekada od połowy lat czterdziestych do połowy pięćdziesiątych w Polsce to czas niezwykle ważnych przeobrażeń w polskiej kulturze. Polscy twórcy czuli potrzebę zrewidowania formy artystycznej z doświadczeniami wojny i klęski postępu, który doprowadził do rozwoju przemysłu wojennego. Dla wielu twórców ważnym środkiem wyrazu stanu ducha po wojnie było czerpanie z osiągnięć języka awangardy. Inni twórcy, którzy entuzjastycznie podeszli do propagandy nowego państwa, szukali nadziei w socjalizmie oraz nowej sztuce otwartej na masy i odpowiadającej na potrzeby społeczeństwa.

Egzekucja

Chcąc najogólniej, a zarazem trafnie, scharakteryzować postać malarza, rysownika, scenografa, pisarza ikon oraz filozofa i teologa prawosławnego Jerzego Nowosielskiego, należałoby napisać, że był on malarzem-myślicielem. Jego poszukiwań artystycznych nie sposób bowiem zrozumieć bez szczegółowej analizy jego szerokich, erudycyjnych rozważań filozoficznych i teologicznych, z którymi zapoznać się możemy dzięki licznym publikacjom książkowym, w przeważającej mierze będącym zapisem rozmów z artystą.

Mężczyzna z fajką (Portret Tytusa Czyżewskiego)

Konrad Sebastian Winkler urodził się 20 stycznia 1882 w Warszawie. Był malarzem, publicystą, krytykiem sztuki, ale także pionierem polskiej szermierki i olimpijczykiem. Podczas nauki w nowosądeckim gimnazjum połączyła go przyjaźń z Tytusem Czyżewskim, która przetrwała wiele lat, a ich wspólne zamiłowanie do sztuki zaowocowało długoletnią współpracą artystyczną. Malarskie umiejętności Konrad Winkler W latach 1907 – 1908 zdobywał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Dalszą praktykę doskonalił na zajęciach z historii sztuki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1916).

Strony

Grantodawcy

Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury