Muzeum Narodowe, Kraków, Polska

Demon - W kawiarni

Wojciech Weiss (1875–1950) należy do tych polskich twórców, których biografia artystyczna, ze względu na różnego rodzaju wolty stylistyczne, ideowe i tematyczne, jest jedną z najciekawszych. Studiujący w latach 90. w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych początkowo był pod wpływem Jana Matejki, tworząc kompozycje historyczne. Szybko jednak, w momencie, kiedy znalazł się pod opieką Leona Wyczółkowskiego, jego podejście do malarstwa przeszło zasadniczą ewolucję.

Mickiewicz po improwizacji

Przełom XIX i XX wieku dla polskiej sztuki okazał się być czasem nowych tendencji i wpływów artystycznych z Zachodu. Nazywany jest dzisiaj w Polsce okresem Młodej Polski, niekiedy modernizmem, choć termin ten odnosi się również do innych zjawisk z historii sztuki. Chociaż kraj podzielony przez zaborców nie istniał jako autonomiczne państwo, pielęgnowano polską kulturę. Rodzimi twórcy, kształcący się w ważnych ośrodkach jak: Monachium, Wiedeń, Paryż, czerpali z zachodnich tendencji i przenosili je na tereny ojczyzny. W malarstwie panowała polska wersja impresjonizmu np.

Szał uniesień

Sztukę polską w XIX wieku kształtowała w dużej mierze sytuacja polityczna kraju podzielonego między trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. Wielu artystów z Janem Matejką na czele czuło wówczas, że ich misją jest upamiętnianie narodowego dziedzictwa – stąd popularność tematów czerpanych bezpośrednio z rodzimej historii. Pod koniec stulecia do głosu zaczęły dochodzić jednak bardziej zróżnicowane tendencje artystyczne, które określić można wspólnym mianem modernizmu.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego