The National Gallery, Londyn, Wielka Brytania

Kąpiel w Asnières

Kąpiel w Asnières jest jedną z wcześniejszych a zarazem najbardziej znaczących prac w dorobku francuskiego artysty Georgesa Seurata (1859–1891). Malarzowi przyszło tworzyć krótko, zaledwie kilka lat, zmarł bowiem bardzo młodo. W tym niedługim czasie zdołał jednak nadać nowe oblicze malarskiej interpretacji rzeczywistości.           Jego poszukiwania artystyczne, które doprowadziły do wypracowania zasady dywizjonizmu oraz techniki pointylizmu – metody malowania odwołującej się do dywizjonizmu – dały początek nowemu nurtowi w malarstwie 19. wieku – neoimpresjonizmowi.

Ostatnia droga Temerairea

Turner jest przedstawicielem malarstwa romantycznego. Kierunek ten reprezentowali indywidualiści posługujący się różnymi stylami i formami wyrazu. Łączyło ich między innymi  upodobanie do przedstawiania piękna i potęgi przyrody, życia duchowego, świata wyobraźni, opowiadanie się za rewolucyjnymi zmianami, umiłowanie wolności, w tym wolności twórczej. Dla romantyków malowanie pejzażu stanowiło sposób uczczenia natury, podziwiania jej urody i tajemnic. Na dobre uwolnili oni krajobraz od bycia tłem dla scen mitologicznych, biblijnych, historycznych, rodzajowych.

Wóz siana

Constable był malarzem-badaczem o wyostrzonych zmysłach. Bacznie obserwował naturę i zjawiska, jakie w niej zachodzą, w tym zmiany wywoływane przez pogodę. Zaznaczył je malując Wóz siana. Widok, który uwiecznił, miał swój odpowiednik w rzeczywistości. Są to tereny hrabstwa Suffolk, w którym spędził dzieciństwo. Nie dziwi więc jego przywiązanie do nich. Był synem młynarza, a rodzinny młyn znajdował się we Flatford. Te rejony niosły w sobie nastrój, który urzekał twórcę. Mimo, że później zamieszkał na stałe w Londynie, to pejzaże wiejskie stały się tematem jego sztuki.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego