Hans Memling

Sąd Ostateczny

            Wprowadzeniem do twórczości Hansa Memlinga dla wielu Polaków jest często spotykane stwierdzenie, że Sąd Ostateczny eksponowany obecnie w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest obok Damy z gronostajem Leonadra da Vinci i Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta jednym z najcenniejszych obrazów w zbiorach polskich. Z uwagi na powyższy fakt zmieniono formułę zaprezentowania życia i dzieł tego artysty. Punktem wyjścia będzie wczesne,  wybitne, dostępne w Polsce dzieło.

Grantodawcy

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego