Jan van Eyck

Małżeństwo Arnofinich

            Trudno przecenić znaczenia Jana van Eycka dla malarstwa niderlandzkiego XV wieku, szczególnie w dążeniu do realizmu, którego stał się niedościgłym wzorem. Nie trudno jest wskazać jego uczniów i naśladowców. Zachowało się wiele przekazów dotyczących dojrzałych lat jego życia. Najwięcej wątpliwości budzą wczesne lata życia i twórczości van Eycka. Innymi słowy nie do końca wiemy w jakich okolicznościach rozwinął się jego wielki talent i to nie tylko malarski. Biografię artysty rozpoczynają zwykle zdania niepewne, pełne stwierdzeń prawdopodobnych lub tylko możliwych.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego