Wit Stwosz

Ołtarz Mariacki Wita Stwosza

            Ołtarz Mariacki Wita Stwosza to potężna rzeźbiona nastawa ołtarzowa, wysoka na szesnaście, a szeroka na jedenaście metrów. Jest to pentaptyk, czyli nastawa pięcioskrzydłowa, w skład której wchodzi część centralna, a więc szafa ołtarzowa z pełnoplastycznymi figurami, jedna para skrzydeł ruchomych, wewnętrznych, i druga nieruchomych, zewnętrznych, z których wszystkie są płaskorzeźbione. Całość uzupełnia posadowiona na gotyckiej mensie ołtarzowej płaskorzeźbiona predella oraz ażurowe zwieńczenie, osadzone na szafie, wypełnione pełnoplastyczną rzeźbą.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego