Apollodoros z Damaszku

Kolumna Trajana

            Sztuka starożytnego Rzymu okresu Cesarstwa (czyli po 27 roku przed nasza erą) była silnie powiązana z wydarzeniami politycznymi. Rzymianie wykorzystywali sztukę jak i literaturę do głoszenia chwały władców i ich dokonań. Sławiąc imię zwycięskiego wodza często jednocześnie podkreślano zasługi jego armii i ludu, z którego ta armia się rekrutowała. Janusz A. Ostrowski stawia tezę, że Rzymianie byli prawdziwymi twórcami tego, co dzisiaj określamy mianem wizualnej propagandy politycznej.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego