Łęczyca

Bryła świątyni romańskiej na przykładzie kolegiaty Najświętszej Marii Panny i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą

            Świątynie romańskie, oprócz właściwej im funkcji sakralnej, często spełniały także funkcje obronne. Ich konstrukcja, materiały użyte do budowy, jak też sposób opracowania elewacji zewnętrznych, nadawały im walory budynków warownych. Sporządzając charakterystykę typowej świątyni romańskiej można łatwo wpaść w pułapkę generalizacji: potężne bryły katedr w Spirze i Wormacji czy bogata dekoracja architektoniczna ich elewacji dają bowiem nieco odmienny obraz architektury romańskiej niż np. krakowski kościół św. Andrzeja.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego