Al-Muqaiyar, Irak

Schemat zigguratu

            Kultura sumeryjska jest uważana za najstarszą miejską cywilizację ludzką, mieszkańcy Mezopotamii w celu zyskania obszarów rolniczych budowali kanały irygacyjne, które w miarę rozwoju stały się drogami transportowymi. Rozwój rolnictwa i plony, wystarczające na sprzedaż i wymianę płodów rolnych, pozwoliły na zróżnicowanie socjalne ludności, a zatem i powstanie specjalności zawodowych, rzemieślników i kupców. Rozwój miast sprawił, że władzę z rąk kapłanów przejął świecki władca, czego widomym przejawem było wznoszenie królewskich siedzib.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego