MANIERYZM

Rudolf II jako Wertumnus

Ernst H. Gombrich, słynny austriacki historyk sztuki, napisał kiedyś, że sztuka polega głównie na naśladowaniu jednych kształtów przez inne, dzięki czemu mogą one nabierać nowych znaczeń. Jednym z najbardziej wyraźnych przykładów potwierdzających tezę Gombricha są obrazy włoskiego manierysty – Giuseppe Arcimbolda (1527-1593), słynącego z zaskakujących portretów i alegorii złożonych z różnych przedmiotów oraz z warzyw, owoców, kwiatów, ryb, mięs, a nawet miniaturowych ludzkich postaci.

 

Pogrzeb hrabiego Orgaza

Jeden z najbardziej znanych artystów manieryzmu znany pod pseudonimem El Greco (czyli po prostu Grek) naprawdę nazywał się Domenikos Theotokopoulos. Urodzony w 1541 roku na Krecie twórca wychował się w kulturze bizantyjskiej, a malarstwa uczył się u mnichów – malarzy ikon, czego ślady widać w jego obrazach. Sztywny kanon ikon ograniczał jednak wyobraźnię i twórczy temperament młodego Greka, dlatego też swą edukację artystyczną kontynuował on w Wenecji, pod której panowaniem była wówczas jego rodzinna wyspa. Tam uczył się od wielkich mistrzów: Tycjana, Tintoretta, Jacopa Bassano.

Ostatnia Wieczerza

Ostatnia wieczerza należy do cyklu malowideł oraz płaskorzeźb drewnianych poświęconych Eucharystii, które Michele Albardii, przeor zakonu benedyktynów, zamówił do weneckiego kościoła San Giorgio Maggiore. Zlecenie zakonnika trafiło do Jacopo Cominy zwanego Tintorettem, uznanego już wówczas weneckiego malarza, który miał na swoim koncie realizacje dla weneckich kościołów oraz działających w mieście bractw religijno-charytatywnych (m.in. bractwa św. Rocha i bractwa św. Trójcy). Nad rozbudowaną dekoracją sal Scuola di San Rocco (siedziby bractwa św. Rocha) pracował piętnaście lat (1566–1581).

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego