MANIERYZM

Nawiedzenie

Jacopo Pontormo (1494-1556) był jednym z najważniejszych przedstawicieli manieryzmu, tendencji w sztuce europejskiej rozwijającej się w latach od około 1520 do ok. 1600 i szczególnie popularnej na terenie Italii. Manieryzm współistniał z innymi nurtami sztuki XVI wieku, nie sposób traktować go jako osobną epokę artystyczną, porównywalną do renesansu czy baroku. Nie znaczy to jednak, iż trudno wyodrębnić jego cechy. Te bowiem są wyjątkowo wyraziste. Należą do nich wytworność i wyrafinowanie przedstawień, zasadzających się w pierwszej kolejności na świadomie kształtowanej sztuczności form.

Madonna z długą szyją

Włoskiemu artyście Francesco Mazzola, pochodzącemu z Parmy i stąd też zwanemu Parmgianino, dane było tworzyć krótko, zaledwie bowiem dwie dekady. W tym niedługim czasie zdołał jednak osiągnąć ogromy sukces, zarówno na północy – w rodzimej Parmie i Bolonii, jak też w Rzymie – gdzie był niespełna trzy lata i gdzie okrzyknięto go mianem „Rafaela odrodzonego”.  Parmigianino to malarz osobny, jego droga twórcza rozpoczęła się w pracowni wujów, Michela i Piera Ilario, których należy uznać za artystów lokalnych, raczej przeciętnych, pozbawionych polotu i talentu.

Kupidyn i Czas (Zwycięstwo czasu nad miłością

Droga artystyczna Agnolo Bronzino, jednego z wybitniejszych malarzy XVI-wiecznej Italii, związana była z Florencją. Bronzino był nadwornym malarzem Kosmy I Medyceusza, wybitnego mecenasa i polityka świadomego roli, jaką sztuka odgrywa w kreowaniu wizerunku władcy, budowaniu prestiżu i społecznego ekskluzywizmu. Twórczość malarza rozwijała się na dworze o głębokich tradycjach humanistycznych, przesiąkniętym wysublimowanym intelektualizmem, mogącym poszczycić się bogatą kolekcją sztuki (w tym dzieł antycznych).

Strony

Grantodawcy

Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok