XX WIEK

Dom nad wodospadem Bear Run

Wright Frank Lloyd (1867-1959) - architekt amerykański, jeden z najwybitniejszych architektów I poł. XX w. Autor koncepcji architektury organicznej, zdecydowanie podporządkowującej się krajobrazowi w którym wyrasta. Był aktywnym twórcą nowych koncepcji urbanistycznych. Początkowała współpracował z L.H. Sullivanem, który pozostawał dla niego architektonicznym autorytetem. Początek kariery Wrighta przepadał na koniec XIX w. kiedy w amerykańskiej architekturze dopracowywano trzy, podstawowe typy budowli wykorzystujących nowe materiały i technologie.

Jednostka mieszkalna Unité d’habitation

14 października 1952 roku, w trakcie uroczystości przekazania Jednostki Mieszkaniowej państwu i władzom miejskim Marsylii, jej główny projektant Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887–1965), posługujący się pseudonimem Le Corbusier, powiedział, że niniejszym prezentuje pierwszą budowlę odpowiadającą potrzebom nowoczesnego życia, stworzoną dla człowieka i na ludzka skalę. Wzniesienie budynku zajęło pięć lat – kamień węgielny położono dokładnie 14 października 1947 roku.

Gmach Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Michaiła Wasiljewicza Łomonosowa

Związek Radziecki przyjął w latach 30. zdecydowane stanowisko wobec sztuki. Jej głównym celem miało być przekazywanie socjalistycznych treści w prostej i zrozumiałej dla odbiorcy formie, tak by z łatwością można ją było zaprząc do służby państwowej propagandzie. Po rewolucyjnych latach 20., gdy rosyjska awangarda wiodła w całej Europie prym na polu eksperymentów artystycznych, decyzja o całkowitym podporządkowaniu sztuki partii komunistycznej była dla części artystów druzgocącym ciosem, dla innych zaś otworzyła drogę do lukratywnych karier.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego