Nieznany

Arsenał w Gdańsku - Wielka Zbrojownia

Budynek Wielkiej Zbrojowni (Arsenał) w Gdańsku był wznoszony w latach 1600-1609. Czas powstania tego reprezentacyjnego gmachu przypadał na okres największego rozkwitu miasta. W tym czasie było on prawdziwą, europejską metropolią będącą najważniejszym i największym portem na Bałtyku. Gdańska architektura od schyłku średniowiecza rozwijała się pod wpływem sztuki północnoeuropejskiej, od poł. XVI w. przede wszystkim niderlandzkiej.

Kamienice Przybyłowskie - Pod św. Mikołajem i Pod św. Krzysztofem

Kamienice bogatych kupców, braci Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów wzniesiono przy wschodniej pierzei rynku w Kazimierzu Dolnym. Ze względu na widniejące na fasadach wizerunki patronów właścicieli noszą nazwy pod Św. Mikołajem i Św. Krzysztofem. Kamienice zostały wystawione około 1615 r. i w znacznej części zachowały do dzisiaj swój pierwotny, zewnętrzny  wygląd. Są one cennymi przykładami architektury świeckiej z I połowy XVII w. 

Strony

Grantodawcy

Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury