Autor nieznany - mozajkarz grecki

Mozaiki w prezbiterium kościoła San Vitale w Rawennie

            Słynne mozaiki zdobiące kościół San Vitale (św. Witalisa) w Rawennie uznawane są za jedno z najpiękniejszych i najdonioślejszych dzieł sztuki bizantyjskiej powstałych poza ścisłymi granicami Cesarstwa. Mozaiki wykonano w latach 546–548, w czasach gdy położone w Italii miasto było siedzibą namiestników bizantyjskich i podlegało rządom cesarza Justyniana I Wielkiego. Dekoracja mozaikowa skupiona jest w prezbiterium kościoła – miejscu gdzie sprawowana była liturgia – oraz w apsydzie – półkolistej przestrzeni zamykającej prezbiterium.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego