Andriej Rublow

Ikona Trójcy Świętej, Andriej Rublow

            Wedle ortodoksyjnych wyznawców religii prawosławnej ikona nie jest dziełem sztuki ani przedmiotem dekoracyjnym. Jest obiektem kultu i nieodzownym elementem liturgii, unaocznieniem dogmatu o Wcieleniu Słowa. Stąd też malowanie czy też pisanie ikon, poprzedzone modlitwą, odbywa się wedle ustalonych od wieków reguł, a malarze tworzący ikony zobowiązani są do przestrzegania zasad formalnych – związanych z warsztatem i kwestiami technicznymi – oraz ikonograficznych – dotyczących sposobu przedstawienia świętych bądź scen biblijnych.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego