The British Museum, Londyn, Wielka Brytania

Kariatyda z południowego ganku w Erechtejonie.

            Kolumna to, obok ściany, główny element architektoniczny służący do utrzymania belkowania dachu w greckim starożytnym budownictwie. Jej forma składa się z trzech zasadniczych elementów: najszerszej – podstawy, długiego trzonu oraz zwieńczenia, czyli dekoracyjnej głowicy, zwanej też kapitelem. Niekiedy w greckiej architekturze trzon kolumny przybierał kształt antropomorficzny – to znaczy taki, który przypominał postać ludzką. Kolumna, której środkową część stanowiła figura kobiety – zawsze młodej dziewczyny – znana jest w architekturze pod nazwą kariatydy.

Relief asyryjski

            Asyria była semickim państwem w północnej Mezopotamii, istniejącym od drugiej połowy III tysiąclecia p.n.e. do pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e. Pierwsze wielkie osiągnięcia sztuki asyryjskiej przypadły na trzy dekady przed upadkiem, który nastąpił w 612 roku p.n.e. Państwo dominowało na Bliskim Wschodzie między IX i VII wiekiem p.n.e., zaś szczyt potęgi przypada na panowanie króla Sargona II (712 – 725 rok p.n.e.) i jego następców, kiedy powstała sieć kanałów nawadniających sady i ogrody.

Sztandar z Ur

            Obszar położony w Azji Zachodniej między rzekami Tygrys i Eufrat nosi nazwę Mezopotamii (Międzyrzecze). Tu w ósmym tysiącleciu p.n.e. powstały pierwsze stałe osady, pięćset lat później zaś ludność zajęła się rolnictwem i hodowla. Pojawiła się pierwsza ceramika, niekiedy zdobiona prostym ornamentem geometrycznym.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego