Narodowe Muzeum Archeologiczne w Atenach, Grecja

Kuros z Sunion

            Kuros z Sunion nie należy do dzieł ważnych z uwagi na swoją wyjątkowość. Jest jednym z wielu przykładów dzieł będących dobrym zilustrowaniem funkcjonowania sztuki i pojmowania piękna w epoce, w której powstał. Tej epoce, czyli okresowi archaicznemu sztuki greckiej,  przede wszystkim będzie poświęcony ten tekst.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego