Gosudarstvennaja Tret'jakovskaja galereja, Moskwa, Rosja

Projekt kostiumu do „Złotego Kogucika” (Wieśniaczka)

Natalia Goncharova (1881–1962) była jedną z najbardziej radykalnych, samodzielnych i wszechstronnych artystek rosyjskiej awangardy. W 1913 roku, w Moskwie, gdy miała zaledwie 32 lata, odbyła się jej pierwsza wystawa retrospektywna. Zaprezentowano na niej ponad 800 prac artystki, wypowiadającej się w różnych mediach, podejmującej różnorodną tematykę, swobodnie poruszającej się w różnych stylistykach i czerpiącej inspiracje z wielu obszarów kultury. Wówczas jej pozycja była już ugruntowana, tak w rosyjskim, jak i w europejskim świecie sztuki.

Nad miastem

Początek XX wieku, gdy dorastał Marc Chagall, był niesamowitym tyglem, w którym mieszały się kierunki i idee artystyczne. Mnogość teorii i programów sprawiała czasem wrażenie chaosu. Nie można było wyodrębnić tak zwanego stylu epoki, jak było to jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy mówiliśmy o romantyzmie, klasycyzmie lub jeszcze wcześniejszym baroku.

Czarny kwadrat na białym tle

Czarny kwadrat na białym tle, najbardziej rozpoznawalne dzieło Kazimierza Malewicza ( żyjącego w latach 1879–1935), uważany jest za pracę, która w istotnym stopniu wpłynęła zarówno na późniejszą refleksję teoretyczną na temat malarstwa (sztuki), jak też na praktykę artystyczną. O tym, jak istotna jest dla poszukiwań artystycznych kolejnych pokoleń twórców świadczy choćby fakt, jak wielu z nich odwołuje się do myśli i dzieła twórcy suprematyzmu. Wspomnijmy tylko prace amerykańskiego artysty Davida Diao, a na gruncie polskim realizacje Ewy Partum czy Zbigniewa Rogalskiego.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego