Musei Capitolini, Muzea Kapitolińskie w Rzymie

Statua Barberini – weryzm rzymskiej rzeźby portretowej okresu starożytnego

            Posąg Rzymianina trzymającego popiersia swoich przodków, czyli tzw. „statua Barberini, to jeden z głównych przykładów mistrzostwa rzymskiej rzeźby portretowej okresu starożytnego. Powstała za panowania cesarza Oktawiana Augusta, ale jej forma nie jest jednolita, ponieważ pokazuje przemiany stylistyczne portretu rzymskiego drugiej połowy I wieku p. n. e. i składa się z elementów powstających etapami. Całą rzeźbę stworzono w dobie rządów cesarza Augusta, o czym świadczy sposób drapowania togi patrycjusza, czyli układ jej fałd.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego