Sanktuarium Asklepiosa, Epidauros, półwysep Peloponez, Grecja

Teatr w Epidauros

            Nasze wyobrażenie o teatrze w starożytnej Grecji opieramy na kilku źródłach. Ocalałe teksty sztuk ukazują nam treść i poetykę utworów teatralnych. Opowiada nam o nich również malarstwo wazowe przedstawiające sceny teatralne, pokazując ponadto maski, kostiumy aktorów i urządzenia wykorzystywane w widowiskach. O tym, jak zorganizowany był teatr, również o jego znaczeniu, informują nas dokumenty i przekazy historyczne oraz literackie. Zachowane pozostałości budowli teatru ukazują natomiast, w jaki sposób teatr zorganizowany był w przestrzeni.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego