Musée du Louvre, Paryż, Francja

Dęby w Apremont

W połowie XIX wieku artyści zaczęli tworzyć w nowym stylu – realizmie. Był to ruch charakteryzujący się zupełnie nowym spojrzeniem na otoczenie, bo zajęto się tematyką codzienności. Zachodni świat sztuki zaczął się przekształcać, a to oznaczało poważne zmiany. Dzisiaj może nam się wydawać dziwne, że zainteresowano się zwyczajnością, dniem codziennym, naturą taką, jaka ona jest. Ale wtedy, ponad 150 lat wcześniej było to spojrzenie nowatorskie. Wielkie zmiany przechodził także pejzaż w ujęciu malarzy.

Wspomnienie z Mortefontaine

Wiek XIX był epoką powstawania kapitalizmu, rosnącej potęgi pieniądza, wielkich zmian politycznych i ekonomicznych. To także czas rozwoju nauki i industrializacji. Postęp techniczny sprzyjał pogłębianiu różnic społecznych i kształtowaniu się innego rodzaju miasta – centrum urbanizacji z całą grupą urzędników, prawników, rzemieślników i drobnych kupców. Nie wszyscy urodzeni w wielkich miastach dobrze się czuli w tych cywilizacyjnych zmianach. Część artystów uciekała z Paryża na wieś, by tam, z dala od zgiełku tworzyć obrazy.

Kobieta w błękicie

XIX-wieczne kierunki w sztuce nie następują po sobie tak, jak poprzednie epoki. Renesans rozkwitł po średniowieczu, manieryzm po renesansie, a barok po manieryzmie. W XIX wieku sztuka była wielowątkowa i przenikająca się, a różne kierunki współistniały ze sobą. Był to wynik sprzeciwu wobec stuleci ulegania tradycji, wobec malarstwa zgodnego z zasadami Akademii, instytucji opiniotwórczej i narzucającej treści.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego