Narodowe Muzeum Iraku, Bagdad

Głowa akadyjskiego władcy

            Pod koniec IV tysiąclecia starożytny lud Sumerów stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii. Im cywilizacja Międzyrzecza zawdzięczała nie tylko wynalezienie pisma, lecz także ukształtowanie nowych stosunków społeczno-gospodarczych i dynamiczny rozwój kultury. Do najważniejszych ośrodków należało miasto Uruk, skąd pochodzą kamienne wazy i naczynia rytualne, dekorowane scenami składania ofiar, przedstawieniami bogini urodzaju, dekoracją zoomorficzną z wizerunkami lwów i orłów oraz Gilgamesza, pogromcy groźnych drapieżników i bohatera akadyjskiego eposu.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego