Starożytna Grecja

Schemat porządków architektonicznych

            Plany świątyń greckich wywodziły się z tradycyjnych form domów mieszkalnych, z których najstarszy był achajski megaron. Był to dom założony na planie prostokąta o przedłużonych ścianach bocznych, tzw. antach, tworzących przy jednym z krótszych boków rodzaj przedsionka. Wzbogacenie planu megaronu kolumnami, najpierw parą, później zaś coraz większą ich liczbą, zaowocowało w VI wieku p.n.e. powstaniem typowych planów świątyń, powtarzanych i rozwijanych w późniejszych okresach. Przy ustawieniu dwóch kolumn między antami tworzył się plan templum in antis, świątyni z antami.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego