Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny, Strzelno, Polska

Kolumna z klasztoru norbertanek w Strzelnie (kapitel kostkowy)

            W 1946 roku w kościele Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie dokonano niezwykłego odkrycia. Przy okazji usuwania barokowych obmurowań filarowych natrafiono na cztery romańskie, kamienne kolumny: jedną gładką, drugą z dekoracją rzeźbiarską o charakterze ornamentalnym oraz dwie okraszone bogatą, płaskorzeźbioną dekoracją figuralną. Bez przesady można powiedzieć, że szybko stały się one sensacją na skalę europejską, jako że zarówno pod względem treści, jak i formy, nie przypominają żadnych z zachowanych dzieł rzeźby romańskiej.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego