Fidiasz

Atena Partenos Fidiasza

            Okres klasyczny, zwany też złotym okresem kultury greckiej trwał od V do połowy IV w. p.n.e. Okres świetności zapoczątkowało zwycięstwo Aten nad Persami w 480 r. p.n.e. Zwycięstwo to stworzyło nowe warunki rozwoju sztuki. Jak pisze Ewdoksja Papuci-Władyka: „powstało zapotrzebowanie na taką formę sztuki, za której pośrednictwem można było lepiej wyrazić nowe treści życia i oblicze społeczeństwa, o wiele bardziej świadomego przynależności do świata Hellenów.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego