Salisbury, południowa Anglia, Wielka Brytania

Okrąg kultu Stonehenge

            Megality, czyli wielkie kamienne kręgi, z których najsłynniejszy to Stonehenge, są najbardziej imponującym wytworem kultury neolitu. Powstało wiele teorii dotyczących ich powstania i funkcji. Niewątpliwie ich powstanie nie byłoby możliwe bez odpowiedniej organizacji tworzących je ludzi i bez dysponowania niezbędnymi umiejętnościami technicznymi. Obie te kwestie wynikają z przełomowych zmian, które dokonały się w dziejach ludzkości przed pojawieniem się megalitów.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego