Architekci Iktinos, Kallikrates

Partenon – model

            Akropol to naturalny płaskowyż, który wznosi się na wysokość powyżej 70 metrów w centrum Aten.  W starożytnej Grecji wzgórza w obrębie miast wykorzystywano na stworzenie w nich miejsc kultu religijnego. Akropol pokrywały świątynie. Budynki świętego wzgórza, które znamy dziś, powstały między 447 rokiem p.n.e. a  400 rokiem p.n.e.  Stanowiły część programu rozbudowy Aten zaplanowanego przez wodza ateńskiego Peryklesa, którego polityka od końca wojen Grecji z Persją, czyli od 479 roku p.n.e. odegrała zasadnicze znaczenie w rozwoju Aten.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego