Relief asyryjski

Fotografia: Relief asyryjski

Królewskie polowanie na lwy – relief asyryjski z pałacu w Niniwie
Autor nieznany
Ok. 645 – 635 r. p.n.e., sztuka Mezopotamii, okres nowoasyryjski, Niniwa, Asyria, współcześnie stanowisko archeologiczne Ninawa na północny wschód od Mosulu, Irak
Płaskorzeźba w jasnoszarej płycie alabastru pokrytej warstwą gipsu, oryginalnie polichromowana
Wysokość 89 cm, szerokość opisywanego fragmentu 226 cm, długość całego reliefu 27 m
The British Museum, zbiory Muzeum Brytyjskiego, Londyn, Wielka Brytania

Źródło fotografii:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Assyrian_Reliefs_Nim...

W centrum, w rydwanie król asyryjski Aszurbanipal.
Z łuku z cięciwą napiętą za plecami, celuje w lwa atakującego tył rydwanu.
Tuż za atakującym lwem kroczą dwaj żołnierze uzbrojeni w sztylety i okrągłe tarcze.
W rydwanie za królem, lekko pochylony, brodaty woźnica.
W dłoniach lejce, w jednej krótki bat.
Woźnica powozi zaprzęgiem trzech dużych koni w dekoracyjnych uprzężach.
Każdy kolejny koń wysuwa się delikatnie przed poprzedniego.
Przednia noga najbliższego konia uniesiona.
Nad nią dwie nogi kolejnych koni, powtarzają jej kształt.
Niżej na ziemi ranny lew. W szyję wbite dwie, w bok jedna strzała.
Paszcza lekko otwarta, opuszczona ku ziemi. Nos zmarszczony.
Przednie łapy płasko położone, tylne nisko nad ziemią dźwigają ciężar ciała.
Koniec ogona znika za tylnymi nogami koni, wspartymi o podłoże.
Przednia część rydwanu skośnie uniesiona.
Tylną częściowo osłania szprychowe koło z szeroką obręczą.
Na prostokątnym boku skrzyżowane kołczany ze strzałami i toporem.
Boki rydwanu przesłaniają nogi króla ubranego w tunikę. Zza pasa wystaje krótki topór.
Tors i szerokie ramiona ukazane od przodu. Głowa zwrócona w lewo.
W wyciągniętej w lewo dłoni łuk. W drugiej, za barkiem z prawej, napięta cięciwa ze strzałą. Jej grot skierowany w dół, ku głowie atakującego lwa.
Z ramienia na rzemieniu zwisa miecz. Wokół nadgarstków i przedramienia bransolety.
Na długim płatku ucha kolczyk z trójkątnych, dużych kamieni.
Głowę osłania zwężająca się, płasko zakończona korona.  Na jej szczycie mały stożek. Pofalowane włosy i broda z pasami spiralnych skrętów. Nad czołem obręcz.
Długi łuk brwiowy opuszczony nad dużym migdałowym okiem.
Nos bulwiasty, zmarszczony. Usta zaciśnięte.
Niżej potężny lew łapami wsparty o dolną część rydwanu.
Szeroko otwarty pysk z obnażonymi kłami, zwróconymi do króla.
Nos lwa zmarszczony. Oko z dużą źrenicą.
W potężną pierś wbite dwie strzały.
Pojedyncze tkwią w szyi i w grzbiecie.
Górną część ciała porastają kępki futra.
Linie żłobień oddają rysunek napiętych mięśni i ścięgien.
Tylne łapy szeroko rozstawione, pazurami wsparte na ziemi.
Jedna przesłania nogi nadchodzących wojowników.
Na ich głowach stożkowe hełmy. Gładkie tuniki przepasane szerokim pasem.
W dłoniach sztylety i tarcze, znad ramion wystają łuki.
Rozbudowane mięśnie rąk i łydek zarysowane głębokimi żłobieniami. Stopy w sandałach. Wysunięte stoją na ziemi, tylne wspięte na palcach.

    Tablica jest fragmentem reliefu ukazującego polowanie króla Aszurbanipala na lwy, odbywające się na arenie, którą z otaczających wzgórz mogą obserwować poddani. Narracyjne, ukazujące kolejne etapy polowania sceny, zdobiły ściany szerokiego korytarza, prowadzącego do głównej sali królewskiego pałacu w Niniwie. Pełniły między innymi funkcję propagandową – sławiły męstwo władcy. Ilustrowały rzeczywisty, królewski obyczaj. Relief odkrył w 1853 roku syryjski archeolog, Hormuzd Rassam, prowadzący poszukiwania dla Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Tablica zachowała się w bardzo dobrym stanie, jednak podobnie jak pozostałe, utraciła pierwotną polichromię. Wszystkie są dziełem jednego artysty.

Audiodeskrypcja: Agnieszka Kramza, Barbara Szymańska, Barbara Poniatowska
Fundacja Audiodeskrypcja
www.isztuka.edu.pl

Źródła i polecane strony:
http://www.britishmuseum.org/explore/galleries/middle_east/room_10a_assy...
https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/ancient...
https://pl.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/ancient-...
http://www.academia.edu/6949722/Ashurnasirpal_II_Lion_Hunt_Relief_BM124534
http://argonauci.info/content/view/29/1/
 

Przejdź do audiodeskrypcji i analizy wybranego dzieła

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego