Simone Martini

Zwiastowanie

            Simone Martini, jest obok Giotta kolejnym przedstawicielem malarstwa włoskiego trecenta, jak według włoskiego nazewnictwa przyjętego w historii sztuki, określa się wiek XIV. Przełomowe dokonania Giotta w zakresie sposobu odzwierciedlania przestrzeni wywarły wpływ na twórczość młodszego od niego Simone Martiniego. Wpływy tego nie należy jednak przeceniać. W kształtowanie się stylu Simone Martiniego dużą rolę odegrało kilka różnych czynników.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego