Bracia Paul, Jan i Herman Limbourg

Bardzo bogate godzinki księcia de Berry – malarstwo miniaturowe

            Bardzo bogate godzinki księcia de Berry są jednym z najznamienitszych późnośredniowiecznych rękopisów iluminowanych. Zamówione około 1410 roku przez Jana de Berry, księcia de Berry i Owernii, hrabiego Poitiers, składają się z 206 kart zdobionych ponad 100 iluminacjami i inicjałami, których autorami są bracia Pol, Hennequin i Herman Limbourg, Barthélemy d’Eyck i Jean Colombe. Godzinki traktuje się jako jedne z najważniejszych dzieł tzw. gotyku międzynarodowego, a więc kierunku artystycznego rozpowszechnionego około 1400 roku na terenie bez mała całej Europy.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego