Tivoli , Forum Romanum Włochy

Świątynia Westy w Tivoli

            Sztuka rzymska była w dużym stopniu wypadkową historii politycznej. W dziedzinie architektury rozwój budownictwa uzależniony był też od warunków naturalnych, w tym od dostępnych materiałów. W sferze formy architektura rzymska wiele zawdzięcza architekturze etruskiej i greckiej. Wpływy greckie są widoczne zwłaszcza od czasu gdy Grecja została podbita przez Rzym i stała się częścią Imperium Rzymskiego w 146 roku przed naszą erą. W sferze techniki rzymska architektura jak i plastyka rozwijała się niezależnie od wzorów greckich.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego