Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława, Wawel, Kraków, Polska

Nagrobek Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta

Pomniki nagrobne ostatnich dwóch królów z dynastii Jagiellońskiej zajmują zachodnią ścianę we wnętrzu Kaplicy Zygmuntowskiej. W obecnej postaci wykonano je w dwóch fazach. Pierwsza z nich jest związana z powstaniem samej kaplicy. Projekt nagrobka, tak jak i całej budowli był dziełem Bartłomieja Berrecciego, który stał na czele zespołu realizującego to prestiżowe przedsięwzięcie. Oprawa tej ściany była wykonywana z czerwonego marmuru węgierskiego ok. 1522 r. W 1527 r.

Nagrobek Kazimierza Wielkiego

            Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze na Wawelu, ufundowany przez Ludwika Węgierskiego i wykonany po 1370 roku, jest przykładem przyściennego nagrobka tumbowego z baldachimem, szczególnie efektownej formy nagrobka gotyckiego. Wykonany został w czerwonym marmurze węgierskim oraz białym piaskowcu (baldachim). Nagrobek posadowiony jest obecnie na podwyższeniu, które dodano w 1869 roku. Pierwotnie był on umieszczony bezpośrednio na posadzce. Dekoracja figuralna znajduje się na trzech ścianach sarkofagu, dłuższej i dwóch krótszych, oraz płycie.

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego