ŚREDNIOWIECZE

Zachodni portal bazyliki w Vézelay

            Bazylika św. Marii Magdaleny w Vézelay, stanowiąca serce XII-to wiecznego założenia klasztornego benedyktynów, jest jednym z ciekawszych dzieł architektonicznych doby romanizmu, charakteryzującym się przy tym bogatą dekoracją rzeźbiarską, w szczególności rzeźbą portalową. Położone w północnej Burgundii Vézelay było jednym z kluczowych ośrodków pielgrzymkowych XII-to wiecznej Francji. Swój status zawdzięczało temu, iż leżało na drodze do Santiago de Compostela, szczególnie popularnego i ważnego centrum pielgrzymkowego średniowiecznej Europy, jak też relikwiom św.

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Szczepana w Spirze

            Kościół katedralny w Spirze, obok katedry w Moguncji i Wormacji, zaliczany jest do najważniejszych dzieł architektury romańskiej świata niemieckiego. Jego budowę rozpoczęto ok. roku 1030, za czasów panowania cesarza Konrada II, ukończono zaś trzydzieści lat później. Ostateczny kształt świątynia zyskała ok. roku 1106 po podniesieniu sufitów, zastąpieniu płaskiej więźby dachowej sklepieniem, wzniesieniu wież i zbudowaniu zewnętrznej kolumnady. Katedra, jak doskonała większość średniowiecznych zabytków, nie dotrwała do naszych czasów w swym pierwotnym kształcie.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego