ŚREDNIOWIECZE

Mozaika z grupą Deesis w kościele Hagia Sophia w Konstantynopolu

            Na przestrzeni stuleci wnętrze kościoła Hagia Sophia (wybudowanego w dzisiejszym kształcie w latach 532–537) ulegało licznym zmianom. Decydowały o nich zarówno katastrofy budowlane (np. zawalenie się pierwotnej kolumny w 558 roku), jak też burzliwe dzieje Cesarstwa Bizantyjskiego. Po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 roku kościół został zamieniony w meczet. Wówczas to do jego bryły dostawiono cztery wysokie minarety – smukłe wieże typowe dla architektury muzułmańskiej, z których muezin nawoływał wiernych na modlitwę.

Kościół Hagia Sophia w Konstantynopolu – plan i przekrój

            Burzliwe dzieje kościoła Hagia Sophia w Stambule (niegdysiejszym Konstantynopolu) są odzwierciedleniem przemian politycznych i wyznaniowych, jakie zachodziły na terenach dawnego Cesarstwa Bizantyjskiego. Kościół, wzniesiony jako miejsce liturgii kościoła wschodniego, w XV stuleciu, po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, został zamieniony w meczet, a w 1934 roku, po przejęciu władzy przez Mustafę Kemala Atatürka i proklamowaniu republiki, stał się muzeum.

Rzeźba Nawiedzenia z portalu w Reims

            Nawiedzenie na fasadzie katedry w Reims (przed 1230 rokiem) odnosi się do wydarzenia relacjonowanego przez św. Łukasza (Łk. 1, 39-45): „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego