ŚREDNIOWIECZE

Ikona Trójcy Świętej, Andriej Rublow

            Wedle ortodoksyjnych wyznawców religii prawosławnej ikona nie jest dziełem sztuki ani przedmiotem dekoracyjnym. Jest obiektem kultu i nieodzownym elementem liturgii, unaocznieniem dogmatu o Wcieleniu Słowa. Stąd też malowanie czy też pisanie ikon, poprzedzone modlitwą, odbywa się wedle ustalonych od wieków reguł, a malarze tworzący ikony zobowiązani są do przestrzegania zasad formalnych – związanych z warsztatem i kwestiami technicznymi – oraz ikonograficznych – dotyczących sposobu przedstawienia świętych bądź scen biblijnych.

Mozaiki w prezbiterium kościoła San Vitale w Rawennie

            Słynne mozaiki zdobiące kościół San Vitale (św. Witalisa) w Rawennie uznawane są za jedno z najpiękniejszych i najdonioślejszych dzieł sztuki bizantyjskiej powstałych poza ścisłymi granicami Cesarstwa. Mozaiki wykonano w latach 546–548, w czasach gdy położone w Italii miasto było siedzibą namiestników bizantyjskich i podlegało rządom cesarza Justyniana I Wielkiego. Dekoracja mozaikowa skupiona jest w prezbiterium kościoła – miejscu gdzie sprawowana była liturgia – oraz w apsydzie – półkolistej przestrzeni zamykającej prezbiterium.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego