ŚREDNIOWIECZE

Bardzo bogate godzinki księcia de Berry – malarstwo miniaturowe

            Bardzo bogate godzinki księcia de Berry są jednym z najznamienitszych późnośredniowiecznych rękopisów iluminowanych. Zamówione około 1410 roku przez Jana de Berry, księcia de Berry i Owernii, hrabiego Poitiers, składają się z 206 kart zdobionych ponad 100 iluminacjami i inicjałami, których autorami są bracia Pol, Hennequin i Herman Limbourg, Barthélemy d’Eyck i Jean Colombe. Godzinki traktuje się jako jedne z najważniejszych dzieł tzw. gotyku międzynarodowego, a więc kierunku artystycznego rozpowszechnionego około 1400 roku na terenie bez mała całej Europy.

Ołtarz Mariacki Wita Stwosza

            Ołtarz Mariacki Wita Stwosza to potężna rzeźbiona nastawa ołtarzowa, wysoka na szesnaście, a szeroka na jedenaście metrów. Jest to pentaptyk, czyli nastawa pięcioskrzydłowa, w skład której wchodzi część centralna, a więc szafa ołtarzowa z pełnoplastycznymi figurami, jedna para skrzydeł ruchomych, wewnętrznych, i druga nieruchomych, zewnętrznych, z których wszystkie są płaskorzeźbione. Całość uzupełnia posadowiona na gotyckiej mensie ołtarzowej płaskorzeźbiona predella oraz ażurowe zwieńczenie, osadzone na szafie, wypełnione pełnoplastyczną rzeźbą.

Tryptyk św. Marii Magdaleny z Moszczenicy Niżnej koło Starego Sącza - schemat poliptyku

            Powstały około 1480 roku Tryptyk świętej Marii Magdaleny z Moszczenicy Niżnej koło Starego Sącza jest dziełem, które do naszych czasów dotrwało w bardzo dobrym stanie zachowania, przez co może służyć jako modelowy przykład malowanej nastawy ołtarzowej. Przez termin „nastawa ołtarzowa” rozumiemy rodzaj dekoracji ołtarza w kościele.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego