ŚREDNIOWIECZE

Schemat systemu przyporowego

            Konstrukcja oparta na łuku ostrym uznawana jest za jeden z charakterystycznych wyznaczników architektury gotyckiej. Mimo iż sam łuk ostry nie jest typowo gotyckim wynalazkiem – do załamania łuku pełnego (półokrągłego) doszło już bowiem w dobie romanizmu – jego zastosowanie na szeroką skalę zadecydowało o obliczu architektury powstającej w całej Europie przez blisko dwa stulecia. Wykorzystanie łuku ostrego jako zamknięcia arkad umożliwiło budowniczym wznoszenie świątyń o dowolnej niemal wysokości.

Schematy sklepień w architekturze gotyckiej (sklepienie krzyżowo-żebrowe, kryształowe, gwiaździste)

            Ciekawe pod względem konstrukcji, jak też interesujące ze względu na walory dekoracyjne sklepienia stanowiły jedno z ważniejszych osiągnięć architektury gotyckiej. Budowniczowie strzelistych katedr i kościołów stali przed problemem przykrycia budynku o dużej powierzchni na znacznej wysokości. Stosowane w architekturze romańskiej sklepienie kolebkowe, mające kształt połowy walca przeciętego wzdłuż, nie odpowiadało już ani nowej estetyce, ani też nie spełniało wymogów technicznych.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego