ŚREDNIOWIECZE

Bryła katedry gotyckiej

            Niemiecki historyk sztuki i badacz architektury średniowiecznej Otto von Simson napisał, iż „katedra gotycka narodziła się w określonej sytuacji, jaka zaistniała we Francji w XII stuleciu: wyrosła z doświadczeń religijnych i metafizycznych spekulacji, z realiów politycznych i warunków naturalnych, przede wszystkim jednak była ona dziełem artystycznego i technicznego geniuszu jej twórców”.

Posadzka w Wiślicy

            Romańska posadzka wiślicka, datowana na czas ok. 1175-1177, jest jednym z najciekawszych dzieł sztuki romańskiej w Polsce. Także w szerszej, ogólnoeuropejskiej perspektywie uznać je należy za dzieło wysoce oryginalne, a to z racji materiału, który posłużył do jej wykonania, stylu oraz ikonografii. Odkryta została w latach 1959-1960 w Wiślicy, w podziemiach kościoła pokolegiackiego fundowanego przez Kazimierza Wielkiego. Stanowiła element dekoracyjny wcześniejszej, romańskiej świątyni, zdobiąc skromnych rozmiarów, trójnawową kryptę.

Kolumna z klasztoru norbertanek w Strzelnie (kapitel kostkowy)

            W 1946 roku w kościele Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie dokonano niezwykłego odkrycia. Przy okazji usuwania barokowych obmurowań filarowych natrafiono na cztery romańskie, kamienne kolumny: jedną gładką, drugą z dekoracją rzeźbiarską o charakterze ornamentalnym oraz dwie okraszone bogatą, płaskorzeźbioną dekoracją figuralną. Bez przesady można powiedzieć, że szybko stały się one sensacją na skalę europejską, jako że zarówno pod względem treści, jak i formy, nie przypominają żadnych z zachowanych dzieł rzeźby romańskiej.

Strony

Grantodawcy

Logotyp programu Kultura Dostępna oraz Narodowego Centrum Kultury
Wschodzący Białystok - logotyp miasta Białystok
Żubr - logotyp Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego